Garancijski uslovi

Garancijski rok je 24 mjeseca od datuma kupovine sata.

Ovom garancijom obuhvaćene su greške u mehanizmu pri proizvodnji ili montaži sata.

U slučaju oštećenja pokrivenih ovom garancijom vaš sat će unutar garantnog roka biti popravljen bez ikakve naplate. Ukoliko sat nije moguće popraviti odobravamo zamjenu, u slučaju zamjene ne može se garanatovati dobivanje istog modela. Bilo kakva daljnja potraživanja kao npr. naknada štete, refundacija i sl. su isključeni.

Garantni list je važeći samo uz račun o kupovini koji treba sadržavati:
Datum kupovine sata, naziv (broj) modela sata, potpis i žig trgovca kod kojeg je kupovina izvršena. 
Garantni  list ispunjava i ovjerava svojim potpisom i žigom trgovac na dan prodaje sata i ujedno garantuje za tačnost upisanih podataka.

Rok trajanja servisiranja može trajati, ovisno o vrsti kvara, najviše 60 dana od dana prijave kvara. Nakon toga roka, u koliko popravak nije moguć, uvoznik vrši zamjenu sata za novi.

Ova garancija NE OBUHVATA:

  • bateriju
  • staklo
  • remen-narukvicu
  • oštećenja nastala nepravilnom ili nepažljivom upotrebom sata, nezgodama, redovitom upotrebom, djelovanjem više sile, udarcem ili lomom.

Kupac gubi pravo po ovoj garanciji ukoliko je:

Sat unutar garantnog roka sat otvarala, servisirala ili popravljala neovlaštena osoba, garantni list nepravilno ili nepotpuno ispunjen i ako uz njega nije priložen original račun.

Održavajte i servisirajte sat ISKLJUČIVO KOD OVLAŠTENOG SERVISERA!

Voda je čest uzrok kvara sata, kako bi izbjegli oštećenja uzrokovana vodom strogo se pridržavajte uputa.
Prilikom tuširanja, korištenja bazena ili saune može doći do kondenzacije vlage u satu, koja je prouzrokovana velikom razlikom u temperaturi, što rezultira gubitnom vodootpornosti sata. Ne preporučujemo upotrebu sata pri navedenim aktivnostima.
Ako je sat mokar obrišite ga suhom tkaninom. Ni u kom slučaju nemojte rukovati krunicom i gumbima ako je sat vlažan.

Davatelj garancije:  WATCH LINE d.o.o. Sarajevo

Ovlašteni servisi:

WATCH LINE D.O.O.
Muhameda ef. Pandže 4D, Sarajevo

Urar Sahačić Nihad
Maršala Tita 2, Sarajevo